Prawidłowo dopasowana szerokość bramy ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort korzystania z niej. Powinna uwzględniać przede wszystkim położenie działki oraz rodzaj i ilość pojazdów, które będą przez nią przejeżdżać. Ponadto brama wjazdowa pełni funkcję ochronną i estetyczną. W jaki zatem sposób dopasować jej szerokość do posesji, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki?

Wybór odpowiedniego rodzaju bramy wjazdowej

Rodzaj bramy wjazdowej powinien być przede wszystkim dopasowany do ukształtowania terenu oraz położenia posesji, dlatego też wyboru najlepiej dokonać jeszcze na etapie planowania inwestycji. Oczywiście należy mieć na względzie także rodzaj pojazdów, które będą przejeżdżały przez bramę, aby manewrowanie nimi nie było utrudnione. Wśród dostępnych rozwiązań, producenci oferują m.in. bramy ogrodzeniowe dwuskrzydłowe, których szerokość może dochodzić nawet do 5 metrów. Ze względu na fakt, iż skrzydła otwierają się do wewnątrz posesji, ten rodzaj bramy sprawdzi się wyłącznie na działce o stosunkowo dużej powierzchni. Rozwiązaniem zalecanym w przypadku nieco mniejszej ilości miejsca na podjeździe jest brama przesuwna z napędem. Warto dodać, że nowoczesne bramy przesuwne oraz dwuskrzydłowe wyposażone są w system automatycznego sterowania, dzięki czemu otwieranie i zamykanie bramy nie stanowi problemu.

Optymalna szerokość bramy

Minimalna szerokość bramy wjazdowej, uregulowana przepisami prawnymi to 2,4 m. W praktyce optymalna szerokość, która zapewnia pełny komfort jej użytkowania to 3 m. Szerokość bramy wjazdowej powinna ponadto uwzględniać jej odległość od krawędzi drogi. W przypadku samochodów osobowych musi być ona większa niż promień skrętu, który wynosi ok. 5 m. Wjazd na teren posesji nie może bowiem tamować ruchu ulicznego. Szerokość bramy jest więc w dużym stopniu uzależniona od lokalizacji działki. Zasadniczo im bliżej pasa drogi, tym brama powinna być szersza. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku brama przesuwna z napędem, której skrzydło przesuwa się wzdłuż ogrodzenia. Bramy ogrodzeniowe dwuskrzydłowe sprawdzą się natomiast na głębszych posesjach, gdyż do swobodnego otwierania się wymagają zdecydowanie więcej miejsca. W przypadku umiejscowienia posesji blisko drogi konieczne będzie ponadto, przesuniecie bramy w głąb działki, co spowoduje wydłużenie całego podjazdu.

Szerokość bramy wjazdowej wpływa bezpośrednio na komfort oraz bezpieczeństwo jej użytkowania. Dlatego też decydując się na wybór konkretnego rozwiązania, należy mieć na względzie przede wszystkim charakterystykę działki oraz odległość posesji od krawędzi drogi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!