Wiele osób mając na uwadze względy estetyczne oraz wymogi bezpieczeństwa postanawia na stałe lub tymczasowo ogrodzić swoją posesję. Budowa ogrodzenia wymaga jednak uzyskania stosownych zezwoleń urzędowych. Sam projekt musi być również zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami określonymi w znowelizowanym w 2020 roku Prawie Budowlanym. Zatem, jakie pozwolenie należy uzyskać, chcąc ogrodzić swoją posesję i jakie wymagania musi spełniać nowo wznoszone ogrodzenie?

Czy przed budową ogrodzenia należy uzyskać stosowne pozwolenia?

Zasadniczo wznoszenie ogrodzeń, których wysokość nie przekracza 220 cm, nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Konstrukcje tego typu nie muszą być także zgłaszane w stosownych urzędach. Wyjątek stanowią ogrodzenia, które graniczą z miejscami publicznymi (np. parkami, ulicami czy torami kolejowymi). Uzyskania stosownego pozwolenia i zgłoszenia wymagają również ogrodzenia, które mają charakter murów oporowych (np. ogrodzenia panelowe z podmurówką). Warto podkreślić, że takie konstrukcje mogą być projektowane i wznoszone przez samego inwestora pod warunkiem, iż ich wysokość nie przekracza 120 cm, a prace budowlane nie wymagają głębokiego fundamentowania i stosowania zbrojeń. W przypadku innego typu ogrodzeń (np. siatka ogrodzeniowa) nie obowiązują wymogi związane z wysokością.

Jakie warunki musi spełniać konstrukcja?

Prawo Budowlane dosyć jasno określa warunki, jakie musi spełniać każde ogrodzenie (w tym np. ogrodzenie palisadowe z podmurówką). Przede wszystkim nie może ono posiadać ostrych zakończeń, stwarzających realne niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Warunek ten nie musi być jednak spełniony, jeśli ogrodzenie ma więcej niż 1,8 m. Co więcej, całkowicie zakazane jest stosowanie drutów kolczastych oraz innych, niebezpiecznych form zabezpieczeń.

Przepisy określają również parametry, które powinny spełniać furtki oraz bramy wjazdowe. Elementy te nie mogą otwierać się na zewnątrz (zawsze do wewnątrz) oraz wystawać poza obrys posesji. Na inwestorze ciąży ponadto konieczność zapewnienia minimalnej szerokości bram i furtek – wynosi ona odpowiednio 240 cm dla bramy oraz 90 cm dla furtki.

Poza Prawem Budowlanym potencjalny inwestor musi brać pod uwagę również wymagania danej gminy. W dokumentach tworzonych przez lokalne władze mogą być bowiem określone parametry, takie jak maksymalna i minimalna wysokość ogrodzeń, czy też materiał ich wykonania. Ma to na celu zachowanie spójności stylów budowlanych na danym terenie. Dla przykładu, w regionie słynącym z płotów wykonywanych wyłącznie z drewna w naturalnym odcieniu, niedozwolone może być ogrodzenie palisadowe z podmurówką czy klasyczna siatka ogrodzeniowa.

Słowem zakończenia, Prawo Budowlane zostało w ostatnich latach znacząco uproszczone. Jednak nadal przed budową ogrodzenia na swojej posesji należy zapoznać się ze stosownymi przepisami. Zapewne pozwoli to uniknąć wielu problemów oraz dodatkowych kosztów.