W wielu przypadkach, szczególnie przy gęstej zabudowie jednorodzinnej, sąsiedzi są zmuszeni do współdzielenia ze sobą pewnego odcinka ogrodzenia. Niestety czasami może to generować niepotrzebne konflikty. Część z nich wynika z braku znajomości aktualnie obowiązujących aktów prawnych, które regulują kwestie ogrodzeń przydomowych. Zatem, jakie podstawowe przepisy budowlane należy znać, planując współdzielenie ogrodzenia z sąsiadem?

Współdzielone ogrodzenia panelowe lub palisadowe – na co zwrócić uwagę?

Budowę ogrodzeń przydomowych, w tym również tych współdzielonych, reguluje znowelizowana w 2015 roku ustawa, określana mianem Prawa Budowlanego. Z podstawowych artykułów w niej zawartych wynika, iż rozdzielające działki parkany (np. ogrodzenia palisadowe) do 2,2 m wysokości od poziomu gruntu nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z wszystkich formalności są również ich remonty oraz przebudowy. Co warte zaznaczenia, konieczność uzyskania pozwolenia została utrzymana w przypadku ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m od poziomu gruntu oraz tych, których konstrukcja wymaga budowy tzw. muru oporowego (szczególnie dotyczy to parkanów rozdzielających działki, które charakteryzują się dużą różnicą wysokości).

Współdzielone ogrodzenia palisadowe – brak zgody jednej z potencjalnych stron inwestycji

Z zasady każdy element wznoszonego ogrodzenia musi się znajdować w obrębie działki inwestora. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąsiedzi decydują się na współdzielenie parkanu. W tym wypadku ogrodzenie może być z powodzeniem budowane dokładnie na osi granicy działki. Należy jednak podkreślić, że decyzja o zgodzie na współdzielenie konstrukcji musi być wspólna. Bezprawne wyjście z ogrodzeniem poza granicę swojej działki jest bowiem naruszeniem własności i może skutkować nakazem jego rozbiórki.

Słowem zakończenia, współdzielone ogrodzenia panelowe, czy też palisadowe są nie tylko estetycznym, ale też bardzo korzystnym pod względem ekonomicznym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, iż taką inwestycję muszą zatwierdzić obie strony.